Rekonstrukce bytového jádra

Vlastníte byt a uvažujete o přestavbě? Rádi byste provedli větší, či menší úpravy tak, abyste dali bytu nový rozměr? V tom případě bude určitě většinu z vás trápit bytové jádro, od kterého bychom se měli vždy při úpravách odrazit. Právě bytové jádro je jednou z mála možností, kterou můžeme posunout nebo přestavět, aniž bychom výrazně narušovali statiku stavby, se kterou se dále pojí speciální povolení.  Pojďme si pro začátek něco nastínit o tom, co to bytové jádro vlastně je a o co se jedná.

Rozcestník:

Co je bytové jádro

Pojďme se na chvíli podívat do dob, kdy jsme naše kolegy nazývali soudruhy a kdy banány byly nedostatkovým zbožím. Řeč je samozřejmě o době socialismu, kdy docházelo k velmi prudkému a masovému budování panelových domů. Jestli v této době byly na něco kladeny opravdu vysoké nároky, byla to efektivnost stavby = postavit rychle, za nízké náklady. Domy byly stavěny z prefabrikovaných dílů, ať již se jednalo o vnější panely nebo vnitřní prostory.

Aby byla stavba co nejjednodušší a také nejrychlejší, bylo navrhnuto používání bytových jader, která měla výrazně zjednodušit a také urychlit výstavbu koupelny a záchodu v bytech. Tyto prefabrikované jednotky byly většinou připravovány v továrnách mimo staveniště, aby mohly být následně pouze jednoduše na místě smontovány. Díky tomu mohl být ušetřen čas, který by se jinak musel vynaložit na stavění těchto prostor, čímž by se celková výstavba celého objektu značně prodloužila.

Rekonstrukce bytového jádra 2, zdroj obrázku: www.okna-dvere-kerda.cz   Rekonstrukce bytového jádra 1, zdroj obrázku: www.okna-dvere-kerda.cz

Bytová jádra byla pro výstavby panelových domů používána od roku 1958 až do roku 1990, kdy během této doby bylo použito kolem 1,18 milionů těchto jader. Bytová jádra můžeme obecně rozdělit na dvě základní kategorie – umakartová jádra a železobetonová jádra. Častěji se můžeme setkat s jádry umakartovými, která se skládají z dřevěného rámu, do něhož jsou vloženy polystyren a umakartové desky.

Tento druh výstavby byl velmi často volen pro svou jednoduchost. Tato jádra byla sice velmi jednoduchá, avšak tato jednoduchost s sebou nesla i značné nedostatky. Hlavním problémem tohoto druhu jader byla vyšší náchylnost umakartu na vlhkost, který se po čase začne kroutit a prohýbat. Vlhkost také může mít za následek vznik plísní, které mohou uživatele bytu zdravotně ohrožovat.

Druhou možností byla jádra železobetonová, která byla výrazně kvalitnější a hlavně odolnější, ať již proti mechanickému poškození, tak i proti působení vody. Také tato jádra zajišťovala mnohem vyšší zvukovou izolaci. Hlavní nevýhodou byla vysoká hmotnost těchto jader, která ztěžovala celkovou výstavbu. V dnešní době bývají umakartová jádra nejčastěji nahrazována zděnou koupelnou a toaletou, které tak mohou zajistit dlouhou životnost.

Jak na rekonstrukci jádra

Pokud se již rozhodneme pro rekonstrukci našeho bytového jádra, měli bychom si být jisti, jakou koupelnu a WC vlastně chceme. Dalším důležitým faktorem je také otázka finanční dostupnosti a možností, které si můžeme dovolit. Jakákoli stavební práce nebo úprava bývá poměrně drahou záležitostí. Právě proto bychom si měli již dopředu vytvořit pevný rozpočet, kterým se budeme řídit a od kterého se budou odvíjet všechny další plány a návrhy.

Pokud chceme kompletní změnu bytového jádra, měli bychom si také uvědomit celkovou náročnost všech stavebních prací, které budou s touto problematikou spojeny. Z tohoto důvodu někdy bývá mnohem jednodušší a také výhodnější svěřit všechny práce odborným stavebním společnostem, které nám mohou ušetřit mnoho starostí a také těžké práce. Tyto firmy mohou na míru dle našich představ navrhnout veškeré plány nebo vytvořit 3D návrhy, ať již jde o nákres budoucí koupelny, zvážení vhodnosti a možností přestavby, tak i doporučení materiálů a veškerého zařízení.

Velmi důležitou součástí každé přestavby je také vyplnění zadávacího listu, ve kterém jasně specifikujeme naše požadavky. Tento list následně poslouží jako podklad pro zaměření budoucího stavu odborníkem, který nám také zajistí všechny potřebné podklady související s úpravou vody, vzduchotechniky, kanalizace nebo elektroinstalace.

Pokud nechceme řešit celou problematiku na stavebním úřadu, od kterého bychom chtěli požadovat stavební povolení nebo ohlášení, musíme splnit několik základních podmínek, díky kterým se můžeme těmto zbytečným problémům vyhnout. Jednak musí dojít k výměně stěn bytového jádra za materiál o podobné hmotnosti, které dosahoval dřívější materiál. Druhým požadavkem je zachování původní dispozice jádra.

Má-li naší přestavbou dojít ke změně v užívání části stavby, jíž se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby a nemění se její vzhled, bude od nás stavební úřad požadovat ohlášení o plánované úpravě. Toto ohlášení bude tedy zapotřebí, plánujeme-li například rozšíření koupelny nebo změnu umístění WC do jiných prostor, než kde byly tyto prostory primárně zbudovány.

Rekonstrukce koupelny, zdroj obrázku: www.okna-dvere-kerda.cz   Rekonstrukce koupelny 2, zdroj obrázku: www.okna-dvere-kerda.cz

Než se pustíme do naší přestavby, měli bychom se předem informovat na příslušeném stavebním úřadu, zda námi zamýšlené stavební úpravy budou vyžadovat stavební povolení nebo ohlášení, nebo jestli se bez nich můžeme obejít. Jelikož při přestavbě dochází k určitému ovlivnění celkové statiky budovy, měli bychom si být vždy jisti, že námi zamýšlené úpravy nejsou v rozporu s nějakou z vyhlášek stavebního úřadu.          

Organizace přestavby bytového jádra

Ač se nám mohou zdát námi zamýšlené práce jednoduché nebo nenáročné, měli bychom si vždy vyhradit dostatek času na veškeré práce a úpravy. V případě, že si na práce najímáme odbornou firmu, měli bychom se předem domluvit na době, za kterou budou všechny práce provedeny, od čehož se můžeme následně při plánování odrazit. V průměru nám přestavba bytového jádra zabere 7 až 9 dnů. Není však vyloučeno, že práce budou trvat i delší dobu. Doba realizace rekonstrukce se odvíjí zejména od druhu použitých materiálů, neboť v případě zdění nebo malování musíme počítat také s dobou, kterou materiály potřebují pro zaschnutí a ztvrdnutí.

Pokud máme v plánu komplexní přestavbu, veškeré práce by nám měly zabrat kolem deseti dnů. Při volbě použitých materiálů můžeme volit hned z několika druhů. Jedním z těchto druhů je Ytong. Tvárnice z tohoto materiálu se poměrně jednoduše spojují s pomocí speciálního lepidla, díky čemuž není zapotřebí použití malty. Tento materiál se také vyznačuje přijatelnou hmotností a dlouhou životností.

Druhy bytových jader

Každá přestavba bytového jádra se kromě našich finančních možností odvíjí také od typu bytového jádra, které se chystáme rekonstruovat. Velmi důležité jsou pro nás nosné stěny, které určují veškerý postup stavebních úprav. Nenosné stěny můžeme přesunout nebo vyměnit za nové, avšak s nosnými stěnami bychom hýbat v žádném případě neměli, neboť by mohlo dojít k celkovému narušení statiky budovy, zejména-pak, jedná-li se o nižší patra budovy, které nesou veškerou váhu bytů nad nimi.

Bytová jádra můžeme obecně rozdělit do čtyř druhů dle uzpůsobení nenosných stěn. Jedná se o typy H+ kk, F+kk, T a E.  Jak je z popisu patrné, na jádra H a F navazuje z protější strany kuchyňská linka, kterou od kuchyně dělí nenosná stěna, se kterou v případech potřeby můžeme hýbat, tak že můžeme naši koupelnu zvětšit směrem do kuchyně nebo naopak.

U bytového jádra H jsme limitování oboustranným ohraničením panelovou stěnou, což celkové úpravy stěžuje. Jelikož v případě božní panelové příčky nejde o primárně nosnou konstrukci, můžeme uvažovat o odstranění této příčky.

Problémy však nastávají u bytového jádra typu T, které je ohraničeno hned třemi betonovými stěnami, které dispoziční úpravy značně znesnadňují. Naopak u bytového jádra typu E máme mnoho možností, neboť kromě hlavní nosné zdi nejsme nijak omezováni, takže se stěnami můžeme volně manipulovat.

Video z rekonstrukce bytového jádra (autor JADRO - STAV, s.r.o.)

Cena rekonstrukce bytového jádra

Stejně, jako jsou přání jednotlivých zákazníků individuální, individuální jsou také ceny jednotlivých rekonstrukcí. Průměrná cena přestavby se však většinou pohybuje v rozmezí 100 000 Kč až 160 000 Kč. Rozpočet celé rekonstrukce většinou ovlivňuje zejména cena za zařízení, obklady a dlažby a také počet a velikost příček.

Cena za nejlevnější obklady se pohybuje okol o120Kč/m2. Základní a nejvýhodnější možnost přestavby bytového jádra většinou zahrnuje demontáž, odvoz a likvidaci stávajícího bytového jádra, sádrokartonovou konstrukci, příčky a podhledy včetně bodového osvětlení. Pro obezdívání vany se v těchto případech využívá tvárnic Ytong a obklady se v koupelně dělají do výše zárubní. Součástí takové přestavby je samozřejmě i instalace vody a odpadů, včetně vzduchové ventilace. V ceně takové přestavby bývá zahrnuto i keramické umyvadlo s baterií, WC s úsporným splachováním a interiérové dveře. Taková základní přestavba vás vyjde přibližně na 90 000 Kč až 98 000 Kč.

Pokud si můžeme dovolit za rekonstrukci připlatit, můžeme využít i takových možností, jako je celkové vyzdění nových příček systémem Ytong, štukování a malování neobložených povrchů zdí, hydroizolaci podlah a ventilátory se zpětnou klapkou a doběhem. Součástí takové přestavby jsou také luxusní obklady RAKO/Lasselsberger, jejichž cena se pohybuje okolo 400 Kč/m2, včetně spárovací hmoty v barvě dlažby. Taková lepší a luxusnější rekonstrukce se pohybuje kolem 155 000 Kč, ale v případě speciálních požadavků může dosáhnout i 180 000Kč a více.

Pokud se již vrhneme do rekonstrukce bytu, měli bychom také myslet na věci, jako jsou pojistky. S rekonstrukcí by proto měla být spojena výměna pojistkové skříně včetně veškerých přípojů, což většinou vychází kolem 7 000 Kč. V tomto případě se však také jedná o důležitou a dlouhodobou investici, neboť i elektroinstalace má pouze omezenou životnost, která může zejména u starších bytů pozvolna dosluhovat.

Další tipy na toto téma

A pokud si netroufáte na rekonstrukci svépomocí, můžete využít např. databáze hodinových manželů zde: seznam hodinových manželů podle měst. Nejvíce je tradičně zastoupena Praha, ale rekonstrukci bytového jádra budete jistě schopni zajistit i v mnoha dalších městech, např. Brno, Plzeň, Ostrava, České Budějovice, Pardubice, Hradec Králové a dalších.